English Persian
جمعه، ۲۸ دی ۱۳۹۷, ۱۳:۲۸
تغییر اندازه فونت:
 

دائری مجدد تلفن لغو امتیاز شده

مدارک و مراحل دائری مجدد تلفن لغو امتیاز شده

 

1.    تلفن تخلیه شده ای که بیش از یکماه ازتاریخ تخلیه آن گذشته باشد سلب امتیاز شده محسوب و فقط صاحب امتیاز و وکیل قانونی وی می تواند درخواست دایری مجدد نماید.

 

2.    درصورتیکه مشترک یا استفاده کننده، بدهی تلفن را درمهلت تعیین شده در اخطار کتبی پرداخت نموده باشد و شرکت مخابرات سهواً تلفن مربوطه را تخلیه یا سلب امتیاز نماید.پس از تائید امور مالی شرکت، تلفن تخلیه یا سلب امتیاز شده بدون اخذ هزینه مجدداً نصب وبا حداکثر امکانات اعاده وضعیت خواهد شد.

 

3.      دائری تلفن بر اساس نوبت ثبت نام ، پس از فراهم شدن امکانات فنی صورت خواهد پذیرفت.

 

4.   در صورت تخلیه و سلب امتیاز تلفن بدلیل بدهی یا مزاحمت و یا رأی دادگاه و …… دائری مجدد منوط به پرداخت بدهی قبلی و هزینه های مربوطه وجود امکانات فنی و رعایت نوبت ثبت نام خواهد بود.

 

5.      در صورت آماده نبودن محل مورد تقاضا برای دائری تلفن، زمان دائری بعدی منوط به وجود امکانات فنی خواهد بود.

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت مخابرات ایران منطقه لرستان می باشد.